Εκπτωτικά Πακέτα Ετήσιων Εργασιών

Ετήσιο Economy

Με μηνιαιο κοστοσ

από 20€

Ετήσιες Υπηρεσίες
 • Δώδεκα (12) εκδόσεις κοινοχρήστων.

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες την Άνοιξη.

 • Μυοκτονία την Άνοιξη.

 • Απολύμανση για μικρόβια την Άνοιξη.

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες το φθινόπωρο.

 • Μυοκτονία το φθινόπωρο.

 • Απολύμανση για μικρόβια το φθινόπωρο.

 • Αναγόμωση 6kg πυροσβεστήρων ( έως 5 Τεμάχια )

 • Αναγόμωση 12kg πυροσβεστήρων ( έως 1 Τεμάχιο )

 • Δωρεάν Χρήση Πυροσβεστήρων ανά όροφο 

 • Έλεγχος απόφραξης

Η προσφορά ισχύει για Πολυκατοικίες έως 8 Διαμερίσματα

Ετήσιο Vip

με μηνιαιο κοστοσ

από 30€

Ετήσιες Υπηρεσίες
 • Δώδεκα (12) εκδόσεις κοινοχρήστων.

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες την Άνοιξη.

 • Μυοκτονία την Άνοιξη.

 • Απολύμανση για μικρόβια την Άνοιξη.

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες το φθινόπωρο.

 • Μυοκτονία το φθινόπωρο.

 • Απολύμανση για μικρόβια το φθινόπωρο.

 • Αναγόμωση 6kg πυροσβεστήρων ( έως 8 Τεμάχια )

 • Αναγόμωση 12kg πυροσβεστήρων ( έως 1 Τεμάχιο )

 • Δωρεάν Χρήση 6kg Πυροσβεστήρων ανά όροφο 

 • Δωρεάν Χρήση 12kg Πυροσβεστήρα
 • Καθαρισμός Αποχέτευσης την Άνοιξη

 • Προσωπικός Σύμβουλος πολυκατοικίας

Η προσφορά ισχύει για Πολυκατοικίες έως 8 Διαμερίσματα

Μονοκατοικία Ετήσιο

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

από 24€

Ετήσιες Υπηρεσίες
 • Απεντόμωση για κατσαρίδες την Άνοιξη.

 • Μυοκτονία την Άνοιξη.

 • Απολύμανση για μικρόβια την Άνοιξη.

 • Απεντόμωση για κατσαρίδες το φθινόπωρο.

 • Μυοκτονία το φθινόπωρο.

 • Απολύμανση για μικρόβια το φθινόπωρο.

 • Αναγόμωση 6kg πυροσβεστήρων ( έως 8 Τεμάχια )

 • Αναγόμωση 12kg πυροσβεστήρων ( έως 1 Τεμάχιο )

 • Δωρεάν Χρήση 6kg Πυροσβεστήρων ανά όροφο 

 • Δωρεάν Χρήση 12kg Πυροσβεστήρα
 • Καθαρισμός Αποχέτευσης την Άνοιξη